Nawóz naturalny

Nawóz naturalny Biorol jest jedynym na rynku nawozem organicznym, otrzymywanym w wyniku  innowacyjnego procesu przetwarzania mieszanki komunalnych osadów ściekowych i popiołów pochodzących ze spalania biomasy. Głównym cennym składnikiem nawozu naturalnego Biorol jest materia organiczna i związki nawozowe, cechujące osady.  Drugim składnikiem nawozu Biorol są popioły zawierające związki mineralne. Cechują się one głównie wysoką zawartość reaktywnego tlenku wapnia, związków magnezu, fosforu i potasu. 

Wytwarzany nawóz naturalny Biorol posiada  bogaty i unikalny skład, dzięki czemu nie wymaga dodatkowego ulepszania, poprawy jego jakości. Biorol to jednocześnie nawóz odkwaszający glebę, a tym samym umożliwiający łatwiejsze przyswajanie roślinom dostarczanych składników pokarmowych. Biorol poprawia strukturę i właściwości gleby, poprawia odporność roślin na suszę. Nawóz ekologiczny Biorol, cechuje dobrany skład pod kątem jakości i właściwości nawozowych, w związku z tym umożliwiających  roślinom prawidłowy rozwój i szybki wzrost. Biorol, spełnia wszelkie kryteria jakościowe przewidziane do obrotu handlowego, a zawartości dopuszczalnych zanieczyszczeń są poniżej wymaganych norm. 

Nawóz naturalny Biorol, kwalifikuje się jako bionawóz  do zastosowania w ekologicznych gospodarstwach rolniczych i przydomowych ogródkach, a także do upraw rolniczych i energetycznych, rekultywacji gleb, na tereny zielone, trawy i inne.

 

 

Dlaczego warto stosować nawóz ekologiczny Biorol?

– Biorol jest produkowany w innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii, która jest procesem bezodpadowym;

– Nawóz organiczny Biorol promuje zdrowe, ekologiczne  rolnictwo i jest bezpieczny dla środowiska naturalnego i ludzi;

– Biorol nie zawiera żadnych dodatków syntetycznych;

– Nawóz organiczny Biorol poprawia właściwości chemiczne i fizyczne wszystkich gatunków gleb;

– Połączenie składników nawozu ekologicznego Biorol : osadów ściekowych i biopopiołów o wysokiej zawartości tlenku wapnia, powoduje tworzenie rozpuszczalnych połączeń wapniowo-organicznych. Dlatego zapewnia to szybszy efekt odkwaszający, zarówno wierzchniej warstwy gleby, jak i podglebia

– Bogaty organiczny skład nawozu naturalnego Biorol zwiększa potencjał produkcyjny gleb. Chroni je przed degradacją, powoduje zatrzymanie węgla, wbudowując go w trwałe struktury glebowe;

– Biorol poprawia właściwości buforowe gleby oraz jej pojemność wodną i odporność na przesuszanie.

Dawkowanie i zastosowanie

Nawóz organiczny jest przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach w uprawach roślin rolniczych. Może go zastosować do kwiatów ozdobnych i do rewitalizacji zdegradowanych gruntów rolnych, o niskiej zawartości próchnicy i pozbawionych fosforu. Służy także do przygotowania gleby pod trawniki oraz do nawożenia trawników. Nawóz naturalny Biorol stosuje się w uprawach sadowniczych i warzywnictwie.

W uprawach polowych nawóz naturalny Biorol należy stosować przedsiewnie, w okresach jesiennym lub wiosennym pod uprawę płużną lub uprawki przedsiewne. Zalecana dawka to 10Mg/ha w ciągu roku.  Nawóz naturalny Biorol należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi rolniczych.

Przy rekultywacji gleb zdegradowanych można nawóz organiczny Biorol stosować do 20Mg/ha corocznie, aż do uzyskania żyzności gleby.

W uprawach rolniczych i przy rekultywacji gruntu na cele rolnicze, nawóz naturalny Biorol stosujemy w ilości: 7,8 ton/ hektar/rok.  Możemy również zastosować20 ton/hektar/dwa lata.

Trawnik
Wiosną lub późnym latem należy rozłożyć 2-3kg/m2 nawozu naturalnego Biorol i wymieszać go z wierzchnią warstwą gleby, następnie wyrównać i zasiać trawnik.

Rośliny Rabatowe
Przy sadzeniu roślin rabatowych należy rozprowadzić równomiernie dawkę 2-3 kg/m2 i wymieszać z glebą do głębokości 20 cm, a następnie posadzić rośliny.


Zasady przechowywania nawozu Biorol i środki ostrożności

Nawóz naturalny nie może być stosowany na zamarzniętą glebę, pokrytą śniegiem, zalaną wodą, na łąkach i pastwiskach. Nawóz naturalny nie może być stosowany jednocześnie ze środkami ochrony roślin. Biorol powinien być przechowywany w zacienionym, zadaszonym i suchym miejscu. Przy stosowaniu nawozu naturalnego Biorol należy założyć rękawice ochronne i przestrzegać ogólnych zasad BHP, w razie przypadkowego spożycia lub kontaktu z uszkodzoną skórą należy zasięgnąć porady lekarza.

Deklarowany skład chemiczny nawozu naturalnego Biorol w suchej masie:
pH 7,0-10
materia organiczna 30%
fosfor 2.5%
potas
azot 1,0%