Jak powstaje AgriRol

Technologia Biorol

Bogaty skład to nie jedyna zaleta naszych produktów nawozowych AgriRol. Za sukcesem ich skuteczności stoi także technika wytwarzania pełnowartościowych produktów, jak organiczne lub organiczno-mineralne nawozy, polepszacze gleby. W pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska Technologia Biorol pozwala na przetwarzanie różnych odpadów i wytwarzanie produktów nawozowych, kwalifikujących się jako bionawozy, w innowacyjny i przyjazny dla środowiska sposób.

Główną przesłanką opracowania technologii wytwarzania bionawozów z odpadów było ich zagospodarowanie, ze względu na coroczny znaczny przyrost ilości odpadów wytwarzanych w Polsce. Narodziła się wówczas idea stworzenia i wdrożenia Technologii Biorol, która pozwalałaby na rolnicze wykorzystanie produktów nawozowych z odpadów i jednocześnie miałaby przyjazny dla środowiska charakter.

Obecnie zoptymalizowana Technologia Biorol umożliwia całościowe przetwarzanie problematycznych odpadów, a szczególnie uwodnionych osadów przemysłowych czy ustabilizowanych osadów komunalnych. W efekcie powstają pełnowartościowe produkty nawozowe dopuszczone do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Świadczy to o rewolucyjnej metodzie recyklingu odpadów z jednoczesnym ich odzyskiem w Gospodarce Obiegu Zamkniętego i ideą Zrównoważonego Rozwoju. Proces technologiczny przebiega z poszanowaniem środowiska naturalnego, czyli bezodpadowo i z zachowaniem standardów jakości środowiska.

W Technologii Biorol wystandaryzowane zostały składy mieszanek odpadów do procesu, pod kątem najlepszych cech jakościowych otrzymywanych produktów nawozowych. Dla Technologii Biorol opracowany został program dozowania ilościowego odpadów do procesu przy zmiennej morfologii surowców wsadowych. Cały proces jest monitorowany pod kątem parametrów procesowych jak: temperatura, ciśnienie, wilgotność mieszanki, produktu, wielkość ziaren granulatu oraz wydajność. Granulowanie wytwarzanych produktów nawozowych umożliwia ich bezpieczny transport, składowanie i łatwe kontrolowanie aplikacji do gleby.

Nasza technologia

Bezpieczna

W pełni bezpieczna i przyjazna środowisku na każdym etapie.

Kontrolowana

Cały proces monitorowany jest nieustannie pod kątem wielu parametrów tj. temperatura, wilgotność, uziarnienie produktu gotowego, wydajność itd.

Zoptymalizowana

Zastosowane rozwiązania powodują obniżenie zapotrzebowania energii cieplnej podczas redukcji uwodnienia mieszanki odpadów procesowych, a granulowanie produktów nawozowych umożliwia ich bezpieczny transport i przechowywanie.